Särskilda resevillkor

Dessa särskilda resevillkor, tillsammans med informationen på ResGladh´s hemsida och avtalet mellan resenären och ResGladh, äger i tillämpliga delar företräde före allmänna resevillkoren för paketresor.

Bokning av resa

Enklast bokar du din resa via e-post. Ange namn, adress och reseönskemål. Vi skickar /offert/bekräftelse/faktura per e-post.
Det är din skyldighet att läsa igenom och kontrollera bekräftelsen och resehandlingarna direkt efter mottagandet. Missförstånd vid bokningstillfället kan uppstå. Kontrollera därför att alla uppgifter är riktiga på bekräftelsen och resehandlingarna. Muntliga överenskommelser och beställningar skall för att kunna åberopas vara skriftligt bekräftade.

Har du inte möjlighet att boka via e-post kan du ringa oss och boka på tel 0709-929778. Vi skickar då bekräftelse och information per vanlig post, bokningsavgift 50 kr tillkommer.

Betalning

Vid bokning av resa erhålls en bokningsbekräftelse/faktura.

Om priset är högre än 2500 kr per person, och mer än 30 dagar före avresa återstår, kan betalning delas upp på en anmälningsavgift, 1000 kr per person och en slutlikvid.

Anmälningsavgiften skall betalas inom 7 dagar efter bokningstillfället.

Anmälan är bindande först då resenären erlagt anmälningsavgiften. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären samtidigt ResGladh´s resevillkor.

Spara kvittot från bank, internet eller post, detta tillsammans med bekräftelsen gäller som resebevis.

Administrativ avgift 30 SEK debiteras vid pappersfaktura.

Vid bokningar senare än 30 dagar före avresa skall hela beloppet betalas omgående.

Vid vissa resor gäller andra betalningsvillkor som då anges i resans faktaruta på vår hemsida eller vid bokningstillfället i samband med skräddarsydda resepaket.

Konsultarvode

Konsultarvode debiteras enligt överenskommelse med kunden vid skräddarsydda reseförslag, arrangemang och övriga konsultuppdrag.

Flyg

Flyg (från Sverige) ingår endast där det anges i faktaruta och på resebekräftelsen. Vid skräddarsydda resepaket bokar vi gärna din flygbiljett vid avresa från Sverige inom Europa. Flygbiljett som bokas av ResGladh tar vi en flygbokningsavgift 300 SEK/person vid individuella resenärer. För grupper över 10 personer är avgiften 10% av flygprisets totalbelopp.

Kostnaden för flygbokning faktureras direkt efter bokningsbekräftelsen av ResGladh. I gruppbokning ersätter flygkostnaden anmälningsavgiften för resan. Flygresa anges på resebekräftelsen.
Observera att vid avbokning av flyg gäller respektive flygbolags avbokningsregler.
Reservation för prisändringar utanför vår kontroll såsom valutaändringar och ändrade flygpriser.

Avbokning

En eventuell avbokning skall sändas skriftligen till ResGladh. Avbeställning ska ske före resans avgång. Resenären måste erhålla bekräftelse att ResGladh erhållit avbeställningen. Lägsta kostnad vid avbeställning är 100 kr per person. Avbokningsavgiften för arrangemang där priset är högre än 2500 kr per person eller vid flygbokningar är avbokningsavgiften samma som anmälningsavgiften. I övrigt gäller “Allmänna villkor för Paketresor” punkt 3. I resans pris ingår ej avbeställningsskydd
Speciella regler kan gälla för vissa resmål, vilket i så fall redovisas på hemsidan i respektive resans faktaruta eller i samband med bokning av skräddarsydda resepaket.

Ombokning och ändring av bokning

Vid ombokning från en resa till en annan och vid ändringar, som görs mer än 30 dagar före avresan debiteras en ombokningsavgift på 400 SEK. Ombokning mindre än 30 dagar före avresa räknas som avbokning respektive bokning av ny resa. Ombokning av flygresa gäller respektive flygbolagets ombokningsregler.

Reklamationer

Reklamationer måste framställas omgående till ResGladh direkt från resmålet samt till den lokala arrangören för att beaktas. Detta för att ge oss en möjlighet att åtgärda problemet omgående. Om ersättning blir aktuell kan det ifrågakomma först fr.o.m. den dag klagomål framställdes. Om uppgörelse ej kan åstadkommas på plats, ring ResGladh omgående samt sänd en skriftlig daterad reklamation.

Försäkring

I våra resor ingår inte reseförsäkring eller avbeställningsskydd. Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt försäkringsskydd före avresa med ditt försäkringsbolag. Ofta finns ett reseskydd i hemförsäkringen.

Övrigt

ResGladh har ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet.

Vårt bankgiro är 460-0748. Ange alltid faktura nummer som meddelande när du betalar.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på hemsidan.